Informácie o tovare, záručné a reklamačné podmienky

Výrobky sa predávajú koncovým zákazníkom prostredníctvom registrovaných členov.
Tieto výrobky môže používať každý, výnimkou sú ľudia s kardiostimulátorom, tehotné ženy a ľudia s elektronickými implantátmi.

Používanie šperkov s magnetmi  nemôže nahradiť lekársku starostlivosť, preto pri závažných onemocneniach sa vždy obráťte na lekára !
!


Použité materiály a povrchová úprava
Výrobky sú z chirurgickej ocele, niektoré obohatené s meďou.
Povrchovú úpravu tvorí osemnásť karátové zlato o sile cca. 1 mikrón alebo platinový kov ródium, prípadne iné kovy.

Kamene
Niektoré výrobky sú obohatené kryštálikmi vysokej kvality Swarowského kryštál alebo Zirkónom (Cubic Zircon).
U niektorých výrobkov môžu byť použité polodrahokamy.

Magnety
Výrobky môžu obsahovať jeden, dva alebo aj viac neodýmiových magnetov.
Najviac magnetickej sily, až 2200 Gaussov obsahuje známe srdiečko – Srdce zdravia.
Všetky výrobky sú pôsobivé a mimoriadne estetické.

Pri výbere tovaru je nutné zvážiť účel a príležitosť, ku ktorému bude tovar používaný!

Vybrať správnu veľkosť.
Vybrať správny druh tovaru.
Vybrať požadovaný dizajn a vyhovujúcu povrchovú úpravu.

Údržba a čistenie
Pri údržbe a čistení treba používať špeciálne utierky (handričky) na čistenie šperkov, ktoré je možné zakúpiť v špecializovaných predajniach alebo zlatníctvach. V prípade väčšieho znečistenia treba túto prácu zveriť odborníkom.

Pri používaní a údržbe tovaru majte na vedomí nasledujúce

- Dbať na to, aby sa nepoškodila povrchová úprava.
- Nepoužívať násilie a neprimeranú silu.
- Nenosiť pri kúpaní, sprchovaní, umývaní riadu a podobnými činnosťami, pri ktorých šperky prichádzajú do styku s vodou, aby nedošlo k odlepeniu jednotlivých dielov (magnety, kryštáli, zirkóny a pod.)
- Nenosiť počas spania, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu.
- Nenosiť pri pracovných činnostiach, kde sa používajú rôzne chemikálie, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy alebo zmene farby šperkov.
- Nenosiť pri športovaní, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy a odlepeniu jednotlivých dielov šperkov kôli nadmernému poteniu.
- Elastické výrobky - náramky, náhrdelníky a pod. používať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo pretrhnutiu.
- Nepoužívať parfumy, make-up, rôzne krémy a kozmetické prípravky a ďalšie látky, ktoré pokiaľ prídu do styku s výrobkom, môžu poškodiť povrchovú úpravu a vzhľad výrobku a týmto výrazne skrátiť jeho životnosť.
- Nepoužívať žiadne abrazívne (materiály s drsnejším povrchom) materiály pri údržbe a ošetrovaní.

U osôb nemocných alebo osôb, ktoré používajú lieky, sa v dôsledku toxických látok v pote môže stať, že povrchová úprava z tohto dôvodu zmení vzhľad (táto reakcia je známa aj u výrobkov zo zlata a striebra). Tiež sa to môže stať v dôsledku nadmerného potenia (obzvlášť v lete), a to aj u zdravých osôb. Životnosť povrchovej úpravy sa v týchto prípadoch môže značne skrátiť.

Reklamácie je nutné uplatniť u predajcu (zaregistrovaný člen), ktorý Vám výrobok predal.
Záručnú dobu nemožno zameniť s životnosťou výrobku tj. dobou, po ktorú pri správnom užívaní a ošetrovaní môže výrobok vzhľadom k svojím vlastnostiam (konštrukcii, použitým materiálom, povrchovej úprave a pod.), danému účelu používania, intenzite a spôsobu užívania a údržby vydržať.
Preto je pri výbere výrobku nutné mať na zreteli pre aké príležitosti a ako často sa výrobok bude používať (nosiť).
Výrobky s kameňmi a výrobky zložitejšej konštrukcie sa nehodia na každodenné používanie, ale na príležitostné nosenie.
Je treba zvážiť pri akých každodenných pracovných a iných činnostiach výrobok nosíte a to obzvlášť v súvislosti s namáhaním materiálu, z ktorého je výrobok vyrobený a možností poškodenia povrchovej úpravy.

Rovnako ako napríklad u obuvi a odeve, aj pri tomto výrobku je nutné počítať s tím, že pokiaľ rovnaký výrobok používate (nosíte) každodenne, je jeho povrchová úprava a konštrukcia vystavená vysokým nárokom a ďalším vplyvom, ktoré negatívne ovplyvňujú jeho vzhľad a skracujú aj životnosť výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie povrchovej úpravy a jednotlivých častí (dielov) výrobku z dôvodu používania samotného výrobku.
Doba, po ktorú povrchová úprava zostane nepoškodená a nepozmenená, záleží na spôsobe a podmienkach používania výrobku.
Táto doba je taktiež priamo úmerná sile (hrúbke) povrchovej úpravy.
Záruka sa nevzťahuje na výrobky poškodené (poškriabané, zlomené, nalomené, pretrhnuté a pod.) nešetrným a neopatrným používaním alebo použitím neprimeranej sily vzhľadom ku konštrukcii a vlastnostiam jednotlivých výrobkov.

Reklamácie nie je možné uznať v prípadoch, keď zákazník nerešpektuje odporučenia uvedené v predchádzajúcom texte.